Hur vi använder cookies

Cookies använder vi för att kunna utvärdera och hålla vår webbplats relevant och funktionell för dig som besöker den. När du använder vår webbplats lagras information via Google Analytics för att vi ska kunna få statistik och information om hur webbplatsen används. Det kan exempelvis vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom skärmstorlek, webbläsarversion, geografisk position och IP-adress.

Hur vi hanterar personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter i första hand direkt från dig som kund. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in är ditt namn och kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer och e-postadress.

Vi kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

  • Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller webbplats.
  • Om du fyller i ett formulär på sidan.
  • Vid besök på vår webbplats sker automatisk lagring av cookies.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss genom att kontakta oss och meddela detta.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.

Hur du kontaktar oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Leif Nyström
Västra Falkträsket 6
931 97 Skellefteå

E-post: 7secbug@gmail.com

Denna policy gäller från och med 2022-04-01.